Logo
Diễn biến dịch bệnh Tổng số F0: Đã khỏi: Tử vong:
Tình hình xét nghiệm Số mẫu xét nghiệm: Dương tính: Kit test tồn:
Tình hình tiêm chủng Tổng số mũi tiêm 1: Tổng số mũi tiêm 2: Vác xin tồn:0
Nguồn lực y tế Tổng số bác sỹ: Tổng số KTTV: Tổng số điều dưỡng: